Szukaj na tym blogu

Ebooki

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Higiena pracowników - kontakt z żywnością.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać jak wielkie znaczenie ma odpowiednia higiena osobista pracowników zakładu przetwórstwa. Jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej jakości zdrowotnej.
Osoby mające bezpośredni kontakt z produkowaną żywnością powinny posiadać aktualne Książeczki Zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (powszechnie znanych jako "sanepidowskie") wraz ze wszystkimi wymaganymi badaniami oraz być szczegółowo przeszkolone z zakresu GMP/GHP. Dodatkowo ważna jest ich świadomość jaki wpływ mają na zdrowie Konsumentów.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Wymagania i zasady dotyczące higieny osobistej pracowników:

- Przed każdym wejściem na teren produkcji należy dokładnie umyć ręce i założyć czyste, jednorazowe rękawiczki (oraz każdorazowo po skorzystaniu z toalety, kichnięciu/kaszlnięciu, dotknięciu twarzy, dotknięciu zanieczyszczonego miejsca/sprzętu/urządzenia).
W niektórych zakładach wymagane jest wzięcie prysznicu całego ciała przed rozpoczęciem pracy.


niedziela, 23 sierpnia 2015

Audyt wewnętrzny w przemyśle spożywczym


Najlepszą i najskuteczniejszą metodą weryfikacji skuteczności stworzonych procedur są audyty wewnętrzne. Najlepiej, żeby przeprowadzane były przez odpowiednio przeszkolony personel. Jest wiele firm zewnętrznych oferujących szkolenia z tego zakresu. Audytorów w firmie powinno być kilku. Każdy z innego działu lub zajmujący się odrębnym obszarem produkcji.
Najważniejsza zasada: Nie audytujemy swojej pracy i biurka kolegi.

Głównym celem jest rzetelne i obiektywne zebranie informacji o funkcjonowaniu procedury. Przyjaźnie bądź antypatie nie powinny rzutować na wynik kontroli. W końcu zależy nam na prawidłowym funkcjonowaniu systemu HACCP,  a nie na np. pogrążeniu nielubianego współpracownika.

Zasady przeprowadzania audytów:

1. Ustalenie daty i godziny audytu pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Niezapowiedziany audyt mógłby okazać się stratą czasu obu stron.


poniedziałek, 27 lipca 2015

Deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja (DDD) w Przemyśle Spożywczym

Zajmując się zapewnieniem bezpieczeństwa żywności i wdrażaniem systemu GMP/GHP na terenie zakładu przemysłu spożywczego, nie możemy zapomnieć o zagrożeniu ze strony szkodników.
Najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z firmą zewnętrzną zajmującą się dezynfekcją, deratyzacją i dezynsekcją.

niedziela, 26 lipca 2015

Alergeny pokarmowe - zagrożenie w Przemyśle Spożywczym

Z roku na rok zwiększa się ilość osób cierpiących na alergię pokarmową. Szacuje się, że obecnie dotyczy ona 2% dorosłych oraz 8% dzieci. Spożycie alergenów przez osobę uczuloną może prowadzić do zmian skórnych, układu pokarmowego i oddechowego, obrzęków, astmy, wymiotów, biegunki i przede wszystkim do śmiertelnie niebezpiecznego wstrząsu anafilaktycznego.

poniedziałek, 6 lipca 2015

Przykładowy Opis Firymy - Księga HACCPWdrażając system HACCP musimy przede wszystkim dokładnie określić czego on będzie dotyczył (asortyment) i gdzie będzie wykorzystywany. Niezbędny jest rozdział zawierający opis firmy.
Jest to pewnego rodzaju formalność, która musi zostać umieszczona w Księdze. Nie mniej jednak nie możemy o niej zapominać.
Przyjmijmy, że to wizytówka naszej firmy. Pierwsza rzecz, którą widzą audytorzy.

Przykład:


sobota, 27 czerwca 2015

Schemat Produkcji Wyrobu c.d. - sprzęt i urządzenia.

Wypisanie jakich maszyn, urządzeń i sprzętu pomocniczego może być wbrew pozorom bardzo przydatne. Np. w momencie rozpatrywania reklamacji (obecność ciała obcego) przyśpieszy nam to prześledzenie, na którym etapie (ewentualnie z jakiego urządzenia) mogło powstać zagrożenie. Albo do wyliczania roboczogodzin - po kolei śledzimy czas pracy każdej maszyny.


Przykładowy wykaz urządzeń i sprzętu wykorzystywanego w produkcji jogurtu: